normale lettergrootte grotere letters hele grote letters

Industrielawaai

ABOVO acoustics adviseert de industrie op het gebied van vergunningverlening en geluidssanering. Wij verzorgen complete akoestische rapportages en begeleiden geluidssaneringstrajecten.

Akoestische rapportage

Om inzicht te krijgen in de geluidsafstraling van een bedrijf of industriecomplex wordt de bedrijfsinrichting of het industrieterrein digitaal in kaart gebracht. Relevante gebouwen en objecten worden ingetekend, waarna de verschillende geluidsbronnen worden aangegeven. Tenslotte worden de verschillende geluidsbronnen bemeten en nauwkeurig in kaart gebracht.

In complexe situaties is het mogelijk dat ter plaatse representatieve condities worden geschapen met behulp van kunstmatige geluidsbronnen, soms met zeer grote geluidsvermogens. Op die manier kunnen bijvoorbeeld specifieke afschermingen worden beoordeeld.

Bij overschrijding van door de overheid gestelde geluidsnormen kan precies worden vastgesteld waar zich eventuele knelpunten bevinden. Afhankelijk van de ernst van de overschrijding kan vervolgens een geluidssaneringstraject worden ingezet.


Sanering industrielawaai

Als sprake is van een te hoog geluidsniveau op bepaalde ontvangerpunten (immissiepunten), dienen geluidsreducerende maatregelen getroffen te worden. Immissiepunten kunnen zich bijvoorbeeld bevinden bij woningen, kantoren, scholen of zonebewakingspunten, maar ook bijvoorbeeld binnen in een fabriekshal nabij lawaaierige machines.

Geluidsreductie kan gerealiseerd worden door het plaatsen van schermen of omkastingen, maar vaak ook door het aanpassen van gebruiksbeleid, routing of logistiek.


Sanering woningbouw

Als tijdens de bouw van woningen en andere panden te weinig rekening is gehouden met bouwakoestiek, wordt men achteraf dikwijls geconfronteerd met na-isolatie.

Toetsing aan gegeven normen (bijvoorbeeld een bouwbesluit) of een objectieve beoordeling van vermeende geluidsoverlast kunnen enkel plaatsvinden aan de hand van geluidsmetingen. In dergelijke gevallen worden door ABOVO acoustics de karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid en de isolatie-index voor contactgeluid vastgesteld, en toetsen we de resultaten aan de vooraf gestelde normen.

naar bovenkant pagina
024 - 64 11 55 6
info@abovoacoustics.nl
Bel ons gerust voor meer informatie, offertes of opdrachten.
Industrielawaai
>overheidsinformatie
ABOVO op internet

ABOVO acoustics
Kasteellaan 112
6603 BJ Wijchen