normale lettergrootte grotere letters hele grote letters

Horeca

Aan horeca-inrichtingen worden zeer hoge eisen gesteld waar het geluid (muziek) betreft. Afhankelijk van de omstandigheden dienen horeca-ondernemingen een akoestisch rapport te kunnen overleggen. In zo'n akoestisch rapport wordt door middel van geluidsmetingen bepaald wat de geluidsisolatiewaarde van een inrichting is.

In relevante ruimtes binnen het horecabedrijf wordt een geluidsbron geplaatst met een groot vermogen. Over deze geluidsbron wordt een ruissignaal (pink noise) gegenereerd. Binnen in de ruimte bepalen wij vervolgens op verschillende plaatsen het geluidsniveau (emissieniveaus). Daarna worden buiten de ruimte op verschillende punten bij de ontvanger(s) (immissiepunten) geluidsniveaus gemeten. Bij immissiepunten valt te denken aan omliggende woningen, meetpunten op straat, of andere ruimtes binnen de horeca-inrichting zelf. Uit deze emissie- en immissieniveaus kan vervolgens met een computermodel de geluidsisolerende waarde van de inrichting worden bepaald.


Geluidsisolatie

Als de maximaal te hanteren geluidsniveaus te laag blijken te zijn om de inrichting op de gewenste manier te kunnen uitbaten wordt een geluidsisolatie-adviesrapport opgesteld. Afzonderlijke bouw- en geveldelen die oorzaak zijn van de te lage geluidsisolatie worden hierin beoordeeld. Hieruit voortvloeiend worden maatregelen beschreven waarmee de geluidsisolatie van de verschillende bouw- en geveldelen op een toereikend peil kan worden gebracht.

Bij het uitwerken van de rapporten streven wij ernaar de noodzakelijke maatregelen zodanig te verwoorden dat een duidelijke en werkbare 'handleiding' ontstaat, waarmee een uitvoerder goed uit de voeten kan. Bovendien wordt een ventilatieplan uitgewerkt, teneinde een goede ventilatie te waarborgen. Dit is enorm belangrijk gezien het feit dat het ventilatiesysteem vaak de oorzaak van belangrijke geluidslekken is.

naar bovenkant pagina
024 - 64 11 55 6
info@abovoacoustics.nl
Bel ons gerust voor meer informatie, offertes of opdrachten.
Horeca
>overheidsinformatie
ABOVO op internet

ABOVO acoustics
Kasteellaan 112
6603 BJ Wijchen